lördag 19 mars 2011

336 Viloplats (36 av 365)

Saint Marys kyrkogård i Scarborough. Här har också Anne Bronté sin viloplats. Författarinna som levde i skymundan av sina systrar Charlotte och Emily och som dog endast 29 år gammal.

1 kommentar: